Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vám předložit odborný program konference 15. pracovní dny chirurgie baze lební.

Za Sekci chirurgie lební baze České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, ČLS JEP se na setkání s vámi těší:

  • as.Martin Chovanec,Ph.D.
    Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, FN v Motole, Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta
  • as.MUDr. Petr Matoušek,Ph.D.
    Otorinolaryngologická klinika, LF Ostravská univerzita, lékařská fakulta FN Ostrava
  • as.Martin Chovanec,Ph.D.
    Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, FN v Motole, Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta