Pracovní skupina


Pracovní skupina baze lební ČR

Čestní prezidenti

Doc.MUDr.J. Kozák, CSc.- Oddělení maxillo-faciální chirurgie, FN Motol Praha
Prof.MUDr. E. Zvěřina, DrSc.- Klinika ORL, FN Motol Praha
Doc.MUDr. J. Mrázek, CSc. - ORL klinika, FN Ostrava-Poruba

Výbor pracovní skupiny

Maxillo-faciální chirurgie

MUDr. P. Voska - Oddělení čelistní obličejové a plastické chirurgie, ÚVN Praha
MUDr.Z. Jirousek, CSc. - Stomatochirurgická klinika, FN Hradec Králové

Neurochirurgie

Doc.MUDr.J.Náhlovský, CSc. - Neurochirurgická klinika, FN Hradec Králové
MUDr.M.Sameš, CSc. - Neurochirurgické oddělení, MN Ústí nad Labem, Domovská stránka oddělení

ORL

MUDr.Z.Voldřich, DrSc. - ORL oddělení, ÚVN Praha
Prof.MUDr. J.Betka, DrSc. - Klinika ORL, FN Motol Praha

Delegát pro Executive Committee Evropské společnosti baze lební (ESBS) - Prof.MUDr.V.Beneš, DrSc. - Neurochirurgická klinika, ÚVN Praha
Delegát pro Světovou společnost baze lební - Prof.E.Zvěřina, DrSc.